اجتماع اجازه نمی دهیم

  • 14 ایراد به فیلم «رستاخیز»

    فیلم رستاخیز از نگاه حجت‌الاسلام ثمری/

    14 ایراد به فیلم «رستاخیز»

    آنچه در این فیلم به ‌عنوان حادثه عاشورا مطرح می‌شود با مفاهیم بلند و فرهنگ انسان‌ساز عاشورا هیچ‌گونه انطباقی ندارد .