گزارش عملکرد سید صولت مرتضوی

  • دعوت از مردم برای نجات کارتن‌خواب‌ها از سرما

    دعوت از مردم برای نجات کارتن‌خواب‌ها از سرما

    معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در اطلاعیه‌ای، از همه مردم دعوت کرده است تا با ارائه محل حضور کارتن‌خواب‌ها به پایگاه ارتباطی١٣٧، در نجات این افراد از سرمای شدید و انتقالشان به گرم‌خانه‌ها کمک کنند.