کاخ سفید

  • مسابقه سراسری کتاب «خانواده»  برگزار می‌شود+مراکز فروش در مشهد

    پس از کتاب «من زنده ام» با تیراژ سیصدهزار نسخه/

    مسابقه سراسری کتاب «خانواده» برگزار می‌شود+مراکز فروش در مشهد

    اولین کتاب این سلسله مسابقات، کتاب فوق‌العاده اثرگذار «من زنده‌ام» نوشتۀ سرکار خانم دکتر معصومه آباد بود.خوشوقتانه این کتاب اثرگذار در مدت کمتر از دو ماه برگزاری مسابقه به تیراژی بالغ‌بر سیصد هزار نسخه از ابتدای چاپ آن رسید.