پیاده روی اربعین

  • ازدواج سفید در آمریکا به 80میلیون نفر رسیده است

    ازدواج سفید در آمریکا به 80میلیون نفر رسیده است

    این فعال فرهنگی افزود: جمعیت هم خانه‌ها نیز در آمریکا از 28 میلیون نفر در سال 1996 به 80 میلیون نفر در حال حاضر رسیده است به این معنا که افراد بدون این‌که با هم ازدواج کنند زندگی مشترک دارند.

  • سایه سیاه “ازدواج سفید” بر پیکره جامعه

    سایه سیاه “ازدواج سفید” بر پیکره جامعه

    «ازدواج»، مفهومی است که به یک واژه ختم نمی‌شود و در طول سال های اخیر به علت شرایط اجتماعی و اقتصادی و فردی دستخوش تغییراتی از جمله پدید آمدن «ازدواج سفید» شده است.