پروژه مشهدمال2

  • شرح ماجرای استخر و پارتی‌های مختلط در طرقبه و شاندیز

    فعالیت شیطانی «رضا آنلاین» به فضای حقیقی کشیده شد/

    شرح ماجرای استخر و پارتی‌های مختلط در طرقبه و شاندیز

    دادستان طرقبه و شاندیز گفت: تصاویر و فیلم هایی از متهمان اصلی این پرونده به دست آمده است که دختران و پسران را در حالت های بسیار زننده و حتی در استخرهای مختلط نشان می دهد و سردسته آنان در حالی عکس هایی از دختران فریب خورده و یا دختران فراری در کنار خودش تهیه کرده است که آن ها با رضایت خود در کنار وی عکس گرفته اند.