هیئت حضرت زهرا

  • به موضوع گسترش اینترنت در روستاها ورودی نداشته ایم

    دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در گفتگو با «قاصدنیوز»:

    به موضوع گسترش اینترنت در روستاها ورودی نداشته ایم

    رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا به عواقب گسترش اینترنت پرسرعت در 20هزار روستای کشور که هم اکنون توسط دولت در دست اجراست پرداخته شده است، گفت: شورا در این مسئله هنوز اعضا ورودی پیدا نکرده است.