نان

  • جمع آوری اطلاعات فردی ایرانیان توسط هواپیمایی قطر

    لزوم هوشیاری مسئولان امر/

    جمع آوری اطلاعات فردی ایرانیان توسط هواپیمایی قطر

    سوالی که در این بین وجود دارد این است که چگونه یک شرکت خارجی به راحتی با تبلیغ میدانی و اینترنتی اقدام به جمع آوری فراگیر اطلاعات شخصی هم‌وطنان می‌کند و هیچ نهاد امنیتی نیز به این امر ورودی نکرده است؟