معاونت فرهنگی شهرداری مشهد

  • از گروه سرود تا دفترچه‌های خودسازی...

    مروری بر یک تجربه فرهنگی موفق در دوران دفاع مقدس در مشهد/

    از گروه سرود تا دفترچه‌های خودسازی...

    شهید علی نوایی به دوستش گفته بود: من از وقتی که به این جلسات رفته ام نیروی عجیبی در من شکل گرفته که هر وقت می خواهم گناهی انجام دهم مو به تنم سیخ می‌شود و مانع انجام آن می‌شود.