معاون وزیر

  • زیارت اربعین، جریان­سازِ تمدن­ اسلام

    گفتاری از حجت الاسلام واسطی پیرامون راه پیمایی بزرگ اربعین

    زیارت اربعین، جریان­سازِ تمدن­ اسلام

    در ادامه گفتاری از حجت الاسلام عبدالحمید واسطی درباره زیارت اربعین و نقش آن در تمدن نوین اسلامی را از نظر خواهید گذراند