معارف کاربردی

  • پیش بینی رهبر معظم انقلاب درباره مهاجرانی

    پیش بینی رهبر معظم انقلاب درباره مهاجرانی

    مظفر افزود خاطرم است اولين جلسه اي که در دولت در همان شهريور 76 خدمت مقام معظم رهبري رسيديم بعد از اينک آقا صحبت هاي عمومي را مطرح کردند يکدفعه فرمودند: دوربين ها را خاموش کنيد تا مقداري با اعضاي دولت خصوصي صحبت کنم. همه اعضاي دولت به گوش شدند که آقا چه نکته اي را مي خواهند مطرح کنند