مشهد مقدس

  • فروش آزاد؛ استفاده ممنوع!

    بی‌برنامگی در حوزه «مد و لباس»/

    فروش آزاد؛ استفاده ممنوع!

    همیشه نوک پیکان انتقادکنندگان به‌سوی رفتار افرادی است که چنین لباس‌هایی را می‌پوشند و برخوردهای قهری نیز بیشتر در این حوزه دیده می‌شود آن‌هم در‌ شرایطی‌که بسیاری از این لباس‌ها به‌راحتی در ویترین فروشگاه‌های لباس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند و افراد به‌نوعی به این نوع پوشش تشویق می‌شوند.