مسیحیت

  • رهبر انقلاب تاکنون بر کدام کتاب‌ها تقریظ نگاشته‌اند؟

    رهبر انقلاب تاکنون بر کدام کتاب‌ها تقریظ نگاشته‌اند؟

    یکی از تفاوت‌های اصلی و برجسته آیت‌الله خامنه‌ای با رهبران و مقام‌های ارشد دیگر کشورها، توجه خاص حضرت ایشان به مقوله فرهنگ و خاصه مبحث کتاب‌خوانی است، این ویژگی نمود اصلی خود را در تقریظ‌هایی که بر کتاب‌ها نگاشته‌اند‌، نشان می‌دهد.