مذاکرات هسته ای ایران

  • نمادهای محلی بر روی دفاتر دانش آموزان گنابادی

    اقدام ابتکاری در ترویج فرهنگ بومی:

    نمادهای محلی بر روی دفاتر دانش آموزان گنابادی

    یک دانشجوی جوان گنابادی در اقدامی ابتکاری طرح هایی با الهام از نمادهای بومی و محلی این شهرستان را برای نوشت افزارهای مورد استفاده دانش آموزان طراحی و روانه بازار کرده است.