لاریجانی

  • حمایت وزیر فراری خاتمی از وزیر علوم

    حمایت وزیر فراری خاتمی از وزیر علوم

    وی همچنین نقش علی لاریجانی رئیس مجلس را در جلسه استیضاح وزیر علوم مهم خوانده و تصریح می کند: نمی دانم آقای دکتر لاریجانی چگونه جلسه را اداره خواهند کرد؟ صرفا ناظم مجلس خواهند بود یا خود جهت گیری خواهند داشت؟ کاش ایشان یکی از همان دو نفری باشند که می توانند از وزیر دفاع کنند!