فعالان فرهنگی

  • بدرقه زائران رضوی با برج و باروهای هخامنشی و زمین‌های گلف و بولینگ! +عکس

    ابهام جدی درباره پیوست فرهنگی طرح یک مجموعه گردشگری در مشهد/

    بدرقه زائران رضوی با برج و باروهای هخامنشی و زمین‌های گلف و بولینگ! +عکس

    پیمانکار پروژه پس از دو ماه از آغاز مهلت، هنوز هیچ تلاشی برای تهیه پیوست فرهنگی ننموده و عملاً این مسیر را دور زده و نه‌تنها طراحی کار را خود صورت داده بلکه کار عمرانی پروژه را بدون توجه به اثرات اجتماعی و فرهنگی آن، آغاز نموده است. در روزهای گذشته، باوجودآنکه یک‌بار به دستور منطقه مربوطه شهرداری، فرآیند عمرانی مربوط به ساخت دیوار پیرامونی این پروژه متوقف‌شده بود، اما ظاهراً دوباره کار از سر گرفته‌شده است.