غلامحسین یوسفی

  • با این وضع نظام تعلیم و تربیت همین مقدار دین‌داری را هم باید شکر کرد

    مشروح اهم سخنان حجت الاسلام پناهیان در همایش «مقاومت در افق فقاهت» در مشهد:

    با این وضع نظام تعلیم و تربیت همین مقدار دین‌داری را هم باید شکر کرد

    آیا انقلابی گری باید با شعار بر روی دیوار باشد و یا در برنامه هایی که باید برای مهد کودک ها اجرا شود؟ آیا موسسات علمی حوزه برای سه دوره هفت ساله که امام صادق(ع) تبیین کرده اند برنامه ای دارند؟ باید گفت هیچ برنامه ای ندارند.