غزه

  • کشور نسبت به محرک‌های جنسی در معرض بحران شدید قرار دارد

    پرونده «بحران جنسی»-6 / صاحب نظریه و نویسنده کتاب «نگرش سیستمی به دین»در گفتگو با «قاصدنیوز»:

    کشور نسبت به محرک‌های جنسی در معرض بحران شدید قرار دارد

    این پژوهشگر دینی ضمن اذعان به این نکته که در جامعه ما خانواده‌ها به طور رایج مبتلا به این موضوع نیستند اما از نظر دوستی‌های قبل از ازدواج، این مسئله از آسیب گذشته است و به سمت بحران حرکت می‌کند.