طنز سالم

  • اطلاع از نگاه مثبت رهبری  بر کتاب «تن‌تن و سندباد» سوژه ساخت «جنگ افسانه‌ها» طی 3سال شد

    حاصل تلاش یک گروه انیمیشن در مشهدمقدس رونمایی شد/

    اطلاع از نگاه مثبت رهبری بر کتاب «تن‌تن و سندباد» سوژه ساخت «جنگ افسانه‌ها» طی 3سال شد

    در نمایشگاهی که هرساله داریم در سال‌۱۳۹۲ توسط یکی از شاگردان رهبری این کتاب «تن تن و سنباد» نوشته آقای میرکیانی را به دستمان داد. ایشان گفتند حضرت آقا نسبت به این کتاب تاملی دارند. همانجا هم این بزرگوار نفرمودند که رهبری دست‌نوشته دارند. فقط گفتند آقا خوش‌شان آمده و نگاه کنید اگر مناسب بود کار کنید. سال‌92 ما صرفا مطلع شدیم که رهبری درباره این کتاب نگاه مثبت دارند.