شهید علیرضا توسلی

  • بودجه ۲میلیاردی جشن های مردمی مهدویت در مشهد همچنان سوژه ای برای حاشیه سازی

    بودجه ۲میلیاردی جشن های مردمی مهدویت در مشهد همچنان سوژه ای برای حاشیه سازی

    کسانی که از اختصاص ٢میلیارد تومان به تشکل‌های مذهبی برای دهه مهدویت انتقاد می‌کنند، دو دسته هستند؛ آنهایی که نمی‌دانند این مسئله چقدر مهم است و طرح تشکل‌های مذهبی را مطالعه نکرده‌اند و دسته دیگر افرادی هستند که منافعشان به خطر افتاده است؛ چراکه متأسفانه سال‌های سال شهرداری به‌عنوان پیمانکار به افرادی سودجو در قبال کارهای فرهنگی پرداخت‌هایی داشته است. این بخشی از سخنان حجت الاسلام فاطمی عضو شورای شهر مشهد درباره این موضوع می باشد.