شهدای مدافع حرم

  • شکاف عمیق درآمدی بین دهک‌ها در خراسان رضوی + تحلیل

    شکاف عمیق درآمدی بین دهک‌ها در خراسان رضوی + تحلیل

    میزان درآمد و هزینه خانوارهای شهری در سال٩۴ به تفکیک استان‌های مختلف از سوی مرکز آمار ایران در شرایطی منتشر شد که مروری بر ارقام اعلام شده نشان می‌دهد شکاف درآمد و هزینه در بین دهک‌های اول و دهم درآمدی در خراسان رضوی بسیار چشمگیر است.