شهدای مدافع حرم

  • چمران را نمی‌شناسم، باب اسفنجی بده

    چمران را نمی‌شناسم، باب اسفنجی بده

    کودکان ما چمران را نمی شناسند، احمدی روشن برای آنها الگو نیست، مختار قهرمان آنها نیست، آنها باب اسفنجی را می‌شناسند و اسکار را دوست دارند، در بازار هم به مقدار شناختشان از باب اسفنجی کیف و دفتر و تیشرت موجود هست. چگونه راضی می شوند دفتری را بخرند که با طرح آن غریبه اند؟