شهدای افغانی

  • «علی گندابی» روی صحنه تئاتر

    «علی گندابی» روی صحنه تئاتر

    علیرضا مهران، طراح و کارگردان نمایش «تابندگان» می‌گوید:«این نمایش داستان علی گندابی است که با توجه به تجربه‌های قبلی گروه سپاس که به شیوه نمایش‌های ایرانی و برخوانی اجرا کرده بودیم روی صحنه می‌رود.»