سیدمحمدمحسن دعایی

  •  يك سوم خانواده‌هاي ايراني بي‌فرزند يا تك فرزندند

    يك سوم خانواده‌هاي ايراني بي‌فرزند يا تك فرزندند

    رئيس سازمان ثبت احوال: كاهش ازدواج و افزايش طلاق، چالش‌هايي است كه به بحث كاهش جمعيت دامن مي‌زند، به خصوص اينكه اغلب طلاق‌ها در پنج ساله نخست زندگي رخ مي‌دهد و حدود نيمي از زوج‌ها هم در همان سال اول زندگي، تلخ‌ترين حلال خود را انتخاب مي‌كنند و از هم جدا مي‌شوند.