سعید جلیلی

  • آیا فیلم ضدایرانی در دانشگاه فردوسی، بدون نقد اکران خواهد شد؟

    آیا فیلم ضدایرانی در دانشگاه فردوسی، بدون نقد اکران خواهد شد؟

    اکران فیلمی ضدایرانی، بدون ته‌مایه هنری و حتی دارای گاف‌های سیاسی اجتماعی در دانشگاه پایتخت معنوی ایران به چه معناست و مسئولین این دانشگاه با چه انگیزه ای نسبت به صدور مجوز این اکران بدون نقد در سالگرد روز مبارزه با استکبار جهانی اقدام نموده اند.