زیارت

  • نهضت امر به معروف اقتصاد مقاومتی اعلام موجودیت کرد

    در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی/

    نهضت امر به معروف اقتصاد مقاومتی اعلام موجودیت کرد

    در بیانیه اعلام موجودیت این نهضت آمده است: «امروز راه نجات اقتصاد کشور، عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی است. نمی توان اعتلای ایران اسلامی را در سطح جهان آرزو داشت ولی با خرید کالای خارجی به اقتصاد کشور ضربه زد و اقتصاد دیگر کشورها را تقویت نمود.»