زمین

 • بازوان اجرایی «تروریسم جمعیتی» در ایران چه نهادهایی هستند؟

  واقعیاتی تکان دهنده از ادامه روند ضدجمعیتی نهادهای دولتی و غیردولتی/

  بازوان اجرایی «تروریسم جمعیتی» در ایران چه نهادهایی هستند؟

  دفاتر مختلف سازمان ملل سال‌هاست که در کشورهایی نظیر ایران اقدام به اجرایی کردن سیاست‌های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه‌های دولتی آن کشورها و سیاست‌های معاندانه خود با کمک بودجه‌های دولتی آن کشورها هستند.

 • رمز گشایی از تلاش هدفمند اصلاح طلبان برای مدیریت دولت اعتدال

  رمز گشایی از تلاش هدفمند اصلاح طلبان برای مدیریت دولت اعتدال

  با گذشت زمان و برجسته شدن زاویه های اصلاح طلبان با دولت تدبیر و امید، کدهای قابل توجهی در این زمینه بروز می یابد که نشان از تلاشی هدفمند برای مدیریت و ایستاسازی دولت اعتدال در سپهر اجتماعی – سیاسی از سوی اصلاح طلبان دارد.