رکود اقتصادی

  • محمد خاتمی: از سرنوشت بنی صدر می ترسم

    محمد خاتمی: از سرنوشت بنی صدر می ترسم

    حجاریان از رئیس دولت یک خواسته فوری داشت؛ اینکه خاتمی همزمان با نقش رئیس‌جمهوری، نقش «رهبر اپوزسیون» را نیز بازی کند تا جنبش نمیرد. اما خاتمی بی‌درنگ به حجاریان پاسخ داد که «از سرنوشت بنی‌صدر می‌ترسد» و گفت: «من نمی‌خواهم مثل بنی‌صدر شوم. چون بنی‌صدر می‌گفت در دنیا فقط من هستم که هم رئیس‌جمهورم و هم رئیس اپوزسیون»(۳)