رهبر معظم انقلاب

  • انوشیروان ارجمند پدر تئاتر مشهد  بود

    انوشیروان ارجمند پدر تئاتر مشهد بود

    پیشکسوت تئاتر مشهد مقدس گفت: همه شاگردان و هم دوره‌ای های مرحوم ارجمند وی را پدر تئاتر مشهد می‌دانند و ایشان در مرکز آموزش تئاتر مشهد بسیار فعال بود.