رضا عنایتی

  • وظیفه خبرگان نظارت بر شرایط رهبری است نه نظارت بر رهبر / مجلس خبرگان جولانگاه جریانات سیاسی نیست

    وظیفه خبرگان نظارت بر شرایط رهبری است نه نظارت بر رهبر / مجلس خبرگان جولانگاه جریانات سیاسی نیست

    اینها فکر می‌کنند مجلس خبرگان جایی است که یک جریان سیاسی بیاید و آنجا را ابزار قدرت یابی خودش کند. ولی مردم ما بصیرت دینی دارند. مسئله خبرگان ارتباط مستقیمی با جریان اعتقاد دینی مردم و تکلیف شرعی مردم در عرصه مدیریت اجتماعی دارد. یعنی به هیچ وجه یک جریان سیاسی نمی‌تواند بیاید برای مردم رهبرتراش باشد. در این نظام جمهوری اسلامی، می‌توان رئیس جمهور درست کرد برای مردم، نماینده مجلس درست کرد برای مردم؛ اما رهبر تراشی به وسیله جریان‌های سیاسی ممکن نیست.

  • چه کسانی خط شورای رهبری را دنبال میکنند؟

    چه کسانی خط شورای رهبری را دنبال میکنند؟

    وی افزود: ما اطلاع داریم که این آقایان دنبال شورای رهبری هستند و می خواهند ولایت فقیه را به زیر بکشند، برخی ادای افراد ولایی را در می آورند و دم از حمایت رهبری می زنند اما در عمل کاری میکنند که نفرت مردم نسبت به این اشخاص و ولایت ایجاد شود، این افراد را باید شناخت