خسارت فتنه88

  • پایگاهی «ساده» اما «شریف»!

    معرفی وب‌سایت «مسجدنما»:

    پایگاهی «ساده» اما «شریف»!

    «پاتوق مجازی» محلی است جهت معرفی سایت‌های فعال در حوزه‌های متنوع جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی. در شماره دوم این پاتوق به معرفی کوتاه دستیارِ فعالان فرهنگی مساجد، «مسجدنما» پرداخته‌ایم.