حضرت محمد

  • شیعیان به دنبال غالب کردن عقاید خود نیستند/ این اقدام موجب استهزاء دشمن شد

    رئیس جامعة المصطفی العالمیه مشهد در گفت‌و‌گو با «قاصدنیوز» پیرامون ماجرای نماز حاشیه ساز در مشهد:

    شیعیان به دنبال غالب کردن عقاید خود نیستند/ این اقدام موجب استهزاء دشمن شد

    مهدوی مهر افزود: نسبت به فرعیاتی مانند نماز هم که می‌تواند محل سوء استفاده مغرضین باشد، همان طور که علمای اهل سنت پشت سر مقام معظم رهبری نماز می‌خوانند، توافقی صورت بگیرد که با هم نماز خوانده شود.