حجاب و پوشش

  • آشنایی با «خلیج فارس» و 5 کاوشگر برتر دریایی در جهان +عکس

    آشنایی با «خلیج فارس» و 5 کاوشگر برتر دریایی در جهان +عکس

    دریا نیز به مانند خشکی و آسمان در هر نقطه از این کره خاکی شکل خاص خود را داشته و برای حضور در آن منطقه بایستی ابتدا در این مناطق اقدام به عملیات اکتشافی و نقشه برداری کرد. به همین منظور، نسلی از کشتی ها با ماموریت خاص نقشه برداری و شناخت جغرافیایی دریایی طراحی و ساخته شده اند.