جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

  • تاريخ را ترکمنچايي مي نويسيم يا تنباکويي؟

    تاريخ را ترکمنچايي مي نويسيم يا تنباکويي؟

    حالا که ما به اين اتفاقات نگاه مي کنيم خرسنديم از ايستادگي ايرانيان در ماجراي تنباکو و سرافکنده ايم از ماجراي ترکمنچاي و از دست رفتن خاک و ثروت ايران تا ما هميشه از خود سوال کنيم، تاريخ ما را همچون نسل ترکمنچايي خواهد ديد يا نسل تحريم تنباکو؟

  • داده نما: داستان تحریم تنباکو

    داده نما: داستان تحریم تنباکو

    اول جمادی‌الاولی، سالروز صدور حکم تاریخی تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی است. این اتفاق از این لحاظ حائز اهمیت است که می‌توان آن را به عنوان نخستین قدرت‌نمایی روحانیت شیعه در مقابل استعمار و استکبار غرب دانست.