تقی‌زاده خامسی

  • «اَبَر مردی» که پای «رأی مردم» ایستاد

    «اَبَر مردی» که پای «رأی مردم» ایستاد

    در حقیقت همانگونه که بسیاری از تحلیلگران در توصیف فتنه 88 گفته اند، این ماجرا شبیه "جنگ احزاب" بود که در آن همه معاندان اسلام در برابر مسلمانان صف کشیده و اگر و فقط اگر، امدادها و نصرت های الهی نبود، به یقین آن جنگ با شکست مسلمانان تمام می شد.