تصوف

 • تبارشناسی مخالفان «مرگ بر آمریکا» در ایران

  وحید جلیلی طی دو سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد و صنعتی شریف تشریح کرد

  تبارشناسی مخالفان «مرگ بر آمریکا» در ایران

  وحید جلیلی مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی طی دو سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی شریف، تبارشناسی مخالفان "مرگ بر آمریکا "در ایران را مورد بررسی قرار داده است. آنچه در پی می آید، ویراسته و تجمیع شده این دو گفتار است.

 • لغو 50 سخنرانی در چند روز اخیر، مایه شرمساری است

  لغو 50 سخنرانی در چند روز اخیر، مایه شرمساری است

  سخنرانی نماینده‌ای در مشهد کنسل می‌شود و این لغو مایه شرمساری می‌شود، درحالی‌ که قریب به 40 تا 50 سخنرانی در این هفته لغو شده است ولی فقط لغو یکی از آن‌ها مایه شرمساری می‌شود.