تشکل های فرهنگی

  •  مستند  «کمی‌ تربت برای قاره سبز» پخش جهانی می‌شود

    به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی

    مستند «کمی‌ تربت برای قاره سبز» پخش جهانی می‌شود

    مستند «کمی تربت برای قاره سبز» تولید خانه هنرمندان مشهد که درباره یک پیتزافروش مسلمان آلمانی است که به تنهایی ۲۰۰ نفر را مسلمان کرده است، همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی از سیمای جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان پخش می‌شود.