انقلاب

  • عکس: از کودک سوری تا پرچم فرانسه!

    عکس: از کودک سوری تا پرچم فرانسه!

    به تازگی عکسی در شبکه های اجتماعتی دست به دست می شود که در آن لباس "آیلان" کودک سوری با پرچم فرانسه و نگاه تبعیض آمیز به این ماجرا سوژه شده است.