انقلاب

  • خانه‌ای برای گوهر وجود + تصاویر

    گزارش از مرکز فرهنگی خانه حجاب صدف در مشهد مقدس/

    خانه‌ای برای گوهر وجود + تصاویر

    سال 1383 که شروع کردیم، مثل ما کسی نبود که بخواهد تخصصی در زمینه حجاب طراحی و کار کند. امروز هم به گفته مسئولانی که از مجتمع ما بازدید کرده‌اند، کار ما نمونه دیگری ندارد. این در حالی است که در این چند سال از روی طراحی‌های ما، مشابه سازی‌های زیادی شده است که حتی از ما اجازه هم نگرفته‌اند.