انقلاب

  • مردم به مسئولین؛ مهمترین سطح امر به معروف و نهی از منکر

    گفتگوی «قاصدنیوز» با مدرس دوره «معارف امر به معروف و نهی از منکر»/

    مردم به مسئولین؛ مهمترین سطح امر به معروف و نهی از منکر

    اخیرا رهبر معظم انقلاب در جلسه غیررسمی با جمعی از فعالان فرهنگی فرموده اند: در موضوع امر به معروف و نهی از منکر به ریشه ها بپردازید، بگویید و رد شوید و امر به معروف را از فردی به جمعی تبدیل کنید.