امام و رهبری

  • 120 تک‌بیت و رباعی شاعران جوان کشور برای «کربلای منا»

    اختصاصی «قاصدنیوز»/

    120 تک‌بیت و رباعی شاعران جوان کشور برای «کربلای منا»

    در اختتامیه فراخوان پیامکی شعر تک بیتی و رباعی فاجعه منا اعلام شد بیش از 500 پیام از سوی شاعران از سراسر کشور که در میان آنان هنرمندان شاخصی نیز دیده می شود، به دبیرخانه این فراخوان ارسال شده است.