امام حسین

  • آیا درب صداوسیما برای منتقدین توافق ژنو باز می‌شود؟

    آیا درب صداوسیما برای منتقدین توافق ژنو باز می‌شود؟

    امروز در حالی به سالگرد انعقاد توافق ژنو نزدیک می‌شویم که در این یک سال، در سیمای جمهوری اسلامی حتی یک دقیقه به خیل کثیر اساتید دانشگاه، دیپلمات‌های سابق کشور، نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، رسانه‌ای، دانشجویی منتقد توافقنامه ژنو تریبون داده نشد، یا حداقل فرصتی برای مناظره فراهم نگشت، تا مشخص شود کدام طرف دست پرتری در استدلال دارد.