احمد مروی

  • شام ویژه روسای دانشگاه های کشور در مشهد!+عکس

    آیا این نوع پذیرایی بر خلاف روح ساده زیستی مورد تاکید برای کارگزاران نظام نیست؟

    شام ویژه روسای دانشگاه های کشور در مشهد!+عکس

    در این اجلاسیه، میهمانان علاوه بر حضور به صورت خانوادگی و اسکان در هتل های پنج ستاره پارس و پردیسان، جهت صرف غذا به مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مراجعه و چندین نوع غذا برای پذیرایی از آنان فراهم شده بود.