آیت الله ناصر مکارم شیرازی

  • ایمیل ملی سراج راه اندازی می شود

    ایمیل ملی سراج راه اندازی می شود

    مصادف با یوم الله 22 بهمن ؛ سامانه پست الکترونیکی سراج رونمایی می شود و در مرحله نخست ویژه فعالین فرهنگی با شیوه دعوتنامه ای مورد استفاده کاربران قرار می گیرد.