تاریخ خبر: کد خبر: 500

رمز گشایی از تلاش هدفمند اصلاح طلبان برای مدیریت دولت اعتدال

با گذشت زمان و برجسته شدن زاویه های اصلاح طلبان با دولت تدبیر و امید، کدهای قابل توجهی در این زمینه بروز می یابد که نشان از تلاشی هدفمند برای مدیریت و ایستاسازی دولت اعتدال در سپهر اجتماعی – سیاسی از سوی اصلاح طلبان دارد.

رمز گشایی از تلاش هدفمند اصلاح طلبان برای مدیریت دولت اعتدال

با گذشت زمان و برجسته شدن زاویه های اصلاح طلبان با دولت تدبیر و امید، کدهای قابل توجهی در این زمینه بروز می یابد که نشان از تلاشی هدفمند برای مدیریت و ایستاسازی دولت اعتدال در سپهر اجتماعی – سیاسی از سوی اصلاح طلبان دارد.

به گزارش قاصد نیوز به نقل از سراج نگاهی به کنش های اصلاح طلبان طی یک سال گذشته بیانگر آن است که این جریان در ابتدا همواره تاکید داشته که دولت روحانی تنها پیروز سیاست های انتخاباتی اصلاحات بوده و لذا حمایت و بدنه اجتماعی این جریان، روحانی را رهسپار پاستور کرده است.

دراین میان گرچه اصلاح طلبان به انحای مختلف از عاریتی بودن رای دولت یازدهم سخن به میان آوردند و این دولت را هلو- انجیری نامیدند اما بررسی مواضع و اظهارات چهره های جریان اصلاحات نشان می دهد که جریان فوق طی هفته های گذشته چند محور را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده که به نوعی نشان از اتخاذ مواضع هدفمند در برابردولت یازدهم دارد.این محورها عبارتند از:

1- تاکید بر گفتمان نبودن اعتدال:

بررسی اظهارات چهره های برجسته جریان اصلاحات بیانگر آن است که آنان اعتقادی به گفتمان بودن اعتدال، نداشته و آن را تنها روشی برای رسیدن به گفتمان اصلاح طلبی می دانند.

پربسامد بودن این واژه در بیان ولسان اصلاح طلبان بیانگر این کد به دولت است که اصلاح طلبان معتقدند اعتدال در سپهر اجتماعی هنوز به مقبولیت نرسیده و در دسترس نبوده و نهایتا به عنوان تابعی از گفتمان اصلاحات قابل تصور است.پیام واضح این راهبرد در حقیقت در اختیار داشتن بدنه اجتماعی قابل توجهی از رای روحانی توسط اصلاح طلبان است.

2- ابطال گزینه اعتدال به عنوان جریان سوم:

یکی از محورهایی که طی هفته های گذشته توسط بازوی رسانه ای اصلاح طلبان طرح و بیان شده، آن است که اصولا در جامعه شناسی ایران دو جناح چپ و راست قدیم و اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته و این جامعه هیچ گاه توان بارداری جریان سومی را نخواهد داشت.

اصلاح طلبان در این زمینه با اشاره تلاش احمدی نژاد برای ساختن جریان سومی درکشور این تجربه را به دولت روحانی گوشزد کرده و به حامیان خود نیز هشدار می دهند که در تله این جریان سازی کاذب نیفتند.

در همین راستا عبدالله ناصری از اعضای شورای مشورتی سید محمد خاتمی در گفتگویی با نشریه صدا ضمن بیان محور مزبور به اصلاح طلبان گفت:«بعد از انقلاب که 35 سال از عمر آن می گذرد جز این ساختار دو قطبی که در واقع ساختار سیاسی، اجتماعی کشور محسوب می شود، هیچ قسم سومی وجود نداشته است.اسامی و عناوین متفاوت بوده اما دو جریان راست و چپ  تاریخی، قدم به قدم با هم جلو آمده اند و امروز به نام اصولگرا و اصلاح طلب شناخته می شوند.اصلاح طلبان باید حواسشان باشد که در این دام گرفتار نشوند که جریان سومی وجود دارد.همان کاری که آقای احمدی نژاد قصدداشت انجام دهد و بخشی از مخالفان احمدی نژاد بدشان نمی آمد رخ دهد.»

گفتنی است تامل دراین گزاره ها نشان می دهد که جریان اصلاح طلب بر این باور است که دولت یازدهم می کوشد تا با تعریف خود به عنوان جریان سوم و قرار دادن خود در مرکز سیاسی کشور حائل دو جناح چپ و راست در هنگامه انتخابات از بدنه اجتماعی دو جناح جذب نماید لذا این جریان ضمن تلاش برای نفی جریان سوم می کوشد تا اعتدال را تابعی از جریان اصلاحات تعریف نماید تا زمینه های دست اندازی به پایگاه اجتماعی آن حداقل با یک مراوده حساب شده صورت گیرد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون