تاریخ خبر: کد خبر: 1435

توهین به دکتر روحانی و ذکر یک نکته مهم

قابل ذکر است تشبیـه نمودن هر شخصیت مسئولی در نظام مقدس اسلامی به شاه مستبد و فاسد پهلوی بسیار زشت و ناروا می باشد ولی برخورد دوگانه رسانه های مـدعی اصـلاح طلبی جالب به نظر میرسد چرا که پیش از این سایت رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، در یک تصویر فتوشاپی دکتر احمدی نژاد را به شاه تشبیه نمود که هیچ یک از این رسانه ها حتی کوچکنرین انتقادی به این اقدام ناشایست نکردند.

به گزارش قاصد نیوز سال های حاکمیت دولت های دکتر احمدی نژاد اکثرا توام با سیاه نمایی ها و لجن پراکنی های بسیاری از افراد و گروه ها و رسانه ها به سمت دولتمردان و نزدیکان رئیس جمهور از داخل و خارج بود که سعه صدر مـثال زدنی رئیس جمهور ، اطرافیان و وزاری وی برخی این روزنامه ها و رسانه ها را که عمدتا از جریان کارگزارن و اصلاحات وبعضا اصولگرایان حزبی بودند را جری تر و گستاخ تر نمود.

 

اما با روی کار آمدن دکتر حسن روحانی حجم انتقادات به وی و دولت یازدهم ادامه یافت اما حجم آن قابل قیاس با روند تخریب ها و همه های دولت قبل نبود. البته در این بین برخی انتقادات به دولت یازدهم و رئیس جمهور و وزرا ناحق یا بیش از حد بود تا جایی که به گفته  حجت السلام علوی وزیر اطلاعات زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی متوجه این دروغ پراکنی ها شدند با مسئولانی که این رسانه های دروغ پراکنی مرتبط با آنها هستند تذکر شدیدالحن دادند و زمانی که مشاهده کردند که در عمل تأثیر آنچنانی نگذاشته خود برخی از این بزرگواران را احضار کرده و برخورد شدیدالحن انجام دادند که چرا دولت را تضعیف می کنید، مگر این دولت از کجا آمده است؟

ـ

  اما سخـنان انتقادی رئیس جمهور در جمع سفرای کشورمان در وزارت خارجه که تعجب و ناراحتی بسیاری را برانگیخت و باعث انتقاد گسترده قریب به اتفاق همه رسانه ها به وی گردید ؛ در این بین باز برخی رسانه ها پای را از حد فرانهادند و رئیس جمهور کشورمان را با شاه مخلوع تشبیه نمـودند که روزنامه دوم خردادی «آفتاب یزد» در تییر یک خود به آن شدیدا اعتراض نموده است.

ـ

javanenghelabi - aftab

ـ

قابل ذکر است تشبیـه نمودن هر شخصیت مسئولی در نظام مقدس اسلامی به شاه مستبد و فاسد پهلوی بسیار زشت و ناروا می باشد ولی برخورد دوگانه رسانه های مـدعی اصـلاح طلبی جالب به نظر میرسد چرا که پیش از این سایت رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، در یک تصویر فتوشاپی دکتر احمدی نژاد را به شاه تشبیه نمود که هیچ یک از این رسانه ها حتی کوچکنرین انتقادی به این اقدام ناشایست نکردند.

ـ

javanenghelabi - hashemi 25

ـ

بی شک این برخورد زشت و زننده توهین برخی رسانه ها به روسـای جمهور کشورمان کاری بسیار مذموم و ناپسند است ولی برخورد رسانه های مدعی آژادی ، بی طرفی ، حق طلبی و اصلاح طلبی بسیار جالب به و پرمعـنا به نظر میرسد ، چرا که اولا میزان رای اعتماد ملت به دکتر احمدی نژاد حداقل ۶ میلیون نفر بیشتر از دکتر روحانی است و احمدی نژاد رکورد نصاب کسب رای اعتمــاد مردم را به نام خود ثبت نموده است و از طرفی باوجود نقاط قوت و ضعفش ۸ سال خادمی این کشور و مردم را داشته است که به نظر میرسد توهین به دکتر احمـدی نژاد بسیار زشت و وقیحانه تر می باشد ولی سـکوت و برخورد دوگانه این رسانه ها گویای حقایقی از روند و شاکله فکری این طیف فکری در فضای سیاسی کشورمان می باشد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون