تاریخ خبر: کد خبر: 1393

تصویری نادر ازسید حسن‌ نصرالله و فرزندانش

سایت خبری جنوب لبنان روز دوشنبه تصویری نادر از «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان در کنار دو فرزندش منتشر کرد.

فرزندان سید حسن نصر الله

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون