تاریخ خبر: کد خبر: 8312

گزارش تصویری: تشییع8شهید مدافع حرم در مشهدمقدس

پیکر شهیدان سیداسدالله حسینی، کاظم رحیمی، محمدعلی رمضانی، سلطانعلی احمدی، مصطفی مقدم، عبدل حسن محمدی، سیدحسن موسوی و مرتضی رجبی از شهدای لشکر فاطمیون در روز پنجشنبه 6 خرداد 95 تشییع شد.

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

تشییع شهدای مدافع حرم فاطمیون

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون