تاریخ خبر: کد خبر: 7977

عکس: 4فرزند آیت الله واعظ طبسی

چهار فرزند مرحوم آیت الله واعظ طبسی در مراسم ختم پدر

فرزندان آیت الله واعظ طبسی

ناصر(عضو هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی) / علی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد و عضو شورایعالی فرهنگی آستان قدس)/ رسول/ مصطفی(مسئول دفتر و مشاور آیت الله واعظ طبسی و عضو چند هیئت مدیره)

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون