تاریخ خبر: کد خبر: 7759

فیلم: خانه چند میلیاردی حسن روحانی

کلیپی کوتاه از روشنگری دکتر حسن عباسی از تجمل گرایی مسئولین و روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی در سال 1383، دانشگاه فردوسی مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون