تاریخ خبر: کد خبر: 7739

فیلم: کلاف سر درگم اموال ایران؛ پول هایی که اروپا را از رکود نجات داد

کلاف سردر گم پول های بلوکه ایران که هر کدام از مسئولان، رقم متفاوتی از آن را بیان می کنند. کلافی که در تمام سال های تحریم ایران؛ پیچیده تر شد و با بلوکه شدن درآمد فروش نفت کشور، رقم واقعی آن تا سالیان سال پنهان ماند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون