تاریخ خبر: کد خبر: 7620

مستند «تدبیر بنفش»

مستند «تدبیر بنفش» پیرامون عملکرد هسته ای و وعده های دولت یازدهم از آغاز تا به امروز است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون