تاریخ خبر: کد خبر: 7551

عکس: دیوار مهربانی زیبا در مشهد

این دیوار در نبش وکیل آباد ۴۶ مشهد و با همکاری شورای محله ایجاد شده است و اعضای بنیاد فرشتگان آسمانی برای تحقق آن تلاش خود را بکار بستند.

 
 
00

photo_2016-01-10_18-38-45

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون