تاریخ خبر: کد خبر: 7497

گزارش تصویری: دیدار با خانواده شهید تازه شناسایی شده در مشهد

جمعی از فرماندهان و همرزمان پاسدار شهید "سعید حیدری" با خانواده این شهید والامقام مشهدی که به تازگی پس از 32 سال شناسایی شده است دیدار کردند. این شهید در تاریخ دوم آذرماه 1385 در محوطه پادگان شهید کاوه سپاه امام رضا(ع) دفن شده بود.

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01155510.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01155150.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01160239.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01160738.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01154625.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01161081.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01161534.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01163211.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01161966.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01161476.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01162918.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01162464.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01162309.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01163956.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01163683.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01163808.jpg

http://media.shabestan.ir/Original/1394/10/07/IMG01164066.jpg

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون